Narodowe Centrum Kultury

logo_UMWW_200x200.jpg

Pisf_log.jpg

Pisf_log.jpg
JOK Jarocin


JOK Jarocin


Studium RTV


JOK Jarocin


Fundacja Filmowiec


Fundacja Filmowiec


Fundacja Filmowiec

Mierzyn"

Mierzyn"

Mierzyn"

logoolimp.JPG

Blog > Komentarze do wpisu

Kwiecień 2016

W kwietniu b. r. odbyła się kolejna edycja Porównań Filmowych na których to m. innymi zaprezentował swój film ( pracę dyplomową ) absolwent ostatniego rocznika i otrzymał za niego nagrodę. Filmy oceniało niezależne jury, powołane przez organizatora Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. I jeszcze wspomnienia z warsztatów w Łebie: Ostatni dzień zjazdu które odbyły się w Ośrodku Kultury "Wierzbak" 31. maja, wzbogacił program o prezentacje i ćwiczenia praktyczne przy użyciu kilku stabilizatorów pracy kamerą z ręki. Prezentacje przeprowadziła Firma WINMAR z Poznania. Wcześniej zajęcia odbyły się w czasie kolejnej edycji Wielkopolskich Porównań Filmowych. Było to niezapomniane doświadczenie, szczególnie dla autorów filmów zgłoszonych i omawianych przez jury i widownię. Kontakt Piotr Majdrowicz - kierownik Studium RTV, 880 3838 87. Zajęcia z reżyserii montażu filmowego prowadzi RÓŻA WOJTA.


STUDIUM REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
roczny kurs filmowy rekomendowany przez
Narodowe Centrum Kultury


I. Warunki przyjęcia:

-  wiek minimum 18 lat

- rozmowa kwalifikacyjna

- podpisanie umowy o wzajemnych zobowiązaniach

 • zgłoszenia na kolejną edycję Studium RTV można dokonać w każdej chwili.

  Termin i sposób przystąpienia do programu danego roku omawiamy indywidualnie.

 II. Termin pierwszych zajęć:

 • najbliższe zajęcia jednodniowe zaplanowane danego miesiąca w Poznaniu lub uzgodniony termin zajęć indywidualnych w Poznaniu lub innym miejscu.

III. Zasady finansowe

Nauka odbywać się będzie na podstawie umowy o wzajemnych zobowiązaniach, między organizatorem i uczestnikiem. 

Obowiązują opłaty  kwartalne w postaci darowizny na cele edukacyjne:

1.      wpłata wysokości 540 zł za I kwartał nauki, obejmujący 3 terminy zajęć jednodniowych w Poznaniu (mogą być w uzgodnieniu, połączone w jeden zjazd) oraz 2 terminy zajęć indywidualnych w Poznaniu lub innym uzgodnionym miejscu.

2.      wpłata wysokości 490 zł za II kwartał nauki,

3.     wplata wysokości 440 zł za III kwartał nauki,

4.     wpłata wysokości 390 zł za IV kwartał 

     Ponadto organizator zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej jeden kilkudniowy zjazd operatorski w wymiarze godzin podanym w umowie, z bezpłatnymi noclegami dla uczestników. Pierwszy termin zjazdu kilkudniowego planujemy w okresie letnim nad morzem.

Wysokość wpłat nie będzie zmieniana na wyższe. 

Obowiązują zniżki 10% dla dojeżdżających powyżej 300 km na zajęcia do Poznania. Zniżka 10% obowiązuje też dla uczestnika-ucznia szkoły średniej

Ponadto panujemy zjazd specjalny w Łódzkiej Szkole Filmowej z zajęciami, na oddzielnych zasadach finansowych.


IV. Program Kursu

Program skierowany jest do przyszłych dziennikarzy, operatorów, montażystów a także dźwiękowców planujących pracę w mediach telewizyjnych. Program jest też solidną praktyką dla studentów filmoznawstwa a także filmowców niezależnych przygotowujących się na studia wyższe. Szczególnie zależy nam na praktycznym opanowaniu reguł sztuki operatorskiej i montażu filmowego. Czuwać nad tym będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w Telewizji Polskiej. Współpracujemy z wykładowcami Szkół Filmowych oraz uznanymi twórcami Kina Polskiego. Program jest tak pomyślany że łączy naukę teorii z praktyką pozwalającą nabierać doświadczenia bezpośrednio w czasie rozgrywania wydarzeń kulturalnych lub o innym charakterze – np. sportowym.

Program przewiduje minimum 150 godzin lekcyjnych nauki w okresie minimum jednego roku, podzielonego na cztery kwartały. Po zakończeniu nauki Uczestnik otrzyma Zaświadczenie o udziale w programie kursu.

Uczestnik który zadecyduje o przystąpieniu do Egzaminu Końcowego będzie miał przedłużoną naukę o sesję egzaminacyjną -minimum dwa miesiące. Uczestnik będzie bronić Pracy Dyplomowej z przedmiotu praktyka animatora kultury oraz  z jednego lub dwóch przedmiotów zawodowych: operator kamery  oraz  montażysta filmowy. Do egzaminu końcowego dopuszczone będą osoby pełnoletnie,  z zatwierdzonymi do egzaminu pracami końcowymi /film krótkometrażowy oraz wniosek o dotację na program edukacyjny lub związany z upowszechnianiem kultury filmowej/. Absolwent otrzyma Dyplom ukończenia Studium Realizacji Telewizyjnej w Poznaniu.


III. Wykaz przedmiotów  

- może być jeszcze zmodyfikowany po konsultacjach z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie

I Przedmioty kierunkowe:

1. REALIZACJA FORM TELEWIZYJNYCH - realizator i operator filmowy Marek Antonowicz2. REŻYSERIA MONTAŻU FILMOWEGO - reżyser montażu filmowego, dziennikarka Róża Wojta3. PRAKTYKA ANIMATORA KULTURY  - animator kultury filmowej Piotr MajdrowiczII Przedmioty zawodowe

4. PRAKTYKI OPERATORSKIE - operator kamery Piotr Majdrowicz

5. DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE  - dziennikarz TVP, mgr Marek Nowakowski6. TECHNIKA I TECHNOLOGIA TELEWIZYJNA - inż TVP,  Przemysław Wieczorek7. PODSTAWY TECHNIKI WIDEO - operator filmowy Janusz Piwowarski8. FOTOGRAFIA – artysta fotografik Janusz Nowacki oraz fotograf-animator kultury fotograficznej  Władysław Nielipiński9. TEORIA I TECHNIKA DŹWIĘKU - mgr inż Eryk SkotarczakIII Przedmioty ogólne:

 10.  WIEDZA O KULTURZE   - dr Piotr Landsberg11.  HISTORIA KINA  -  filmoznawca,  prof. Mikołaj Jazdon12.  PRAWO AUTORSKIE W FILMIE  - doktorant  Jacek WojtaśIV Zajęcia specjalne:

- z reżyserii filmowej (na warsztatach filmowych „Jedno Ujęcie” w Łebie - prowadzone przez reżysera filmowego – w 2014 zaprosiliśmy Leszka Dawida, autora takich filmów jak: "Bar na Victorii", „KI", „Jestem Bogiem”).

Reż. Michał Rosa - zajęcia z reżyserii w czasie "Jednego Ujęcia".- najnowszych technologii (w placówce PAN – Poznańskim Supercentrum Komputerowo - Sieciowym) oraz innych zagadnieńponiedziałek, 01 września 2014, 321-start

Polecane wpisy

 • Kurs Operatorski od lutego 2019

  Przyjmujemy zgłoszenia na 3-miesięczny Kurs Operatorski w Poznaniu (LUTY - KWIECIEŃ 2019 roku). Zajęcia poprowadzą zawodowi operatorzy Telewizji Polskiej. Nie t

 • 1 MINUTA

  Grupa filmowców i animatorów kultury, również absolwentów SRTV w Poznaniu, działająca w fundacji zaangażowana była ostatnio w realizację Międzynarodowego Festiw

 • Wywiad z seniorem _Warsztaty Filmu Dokumentalnego

  W ramach projektu "Zapis Dokumentalny" Warsztaty Filmu Dokumentalnego grupa SRTV zrealizowała kolejne ćwiczenie dziennikarskie, tym razem wywiad z seniorem doty